úterý 22. října 2013

Arménská krajka - ozdobné okraje 4
Další typ ozdobných okrajů je sestavovaný z dvojsmyček, které poněkud připomínají zaječí ouška. Pokud je jich poskládáno více nad sebou, šije se celá sestava najednou (ne po jednotlivých řadách). Slovně se to špatně popisuje, ale myslím, že na nákresu je to dobře vidět.Stejným způsobem se šije i zoubkovaný okraj: