úterý 7. května 2013

Tenerifa pro pokročilé




V časopise Rodina (Časopis pro zábavu a poučení) z roku 1910, číslo 4 a 7 jsem našla návod na trochu netradiční tenerifu, která byla určená - jak jinak - k dekoraci ubrusu. Cituji doslova, co se v popisu píše:


Pokrývka hvězdicemi teneriffy zdobená

Pokrývka zhotoví se z bílého plátna a může býti různé velikosti, dle toho, k jakému účelu má býti, buď na stůl, kredenc a pod. a opatří úzkou bordurkou z prolamování. Krajkové hvězdice pracují se z nití č. 80. Na jednu stranu pokrývky zhotoví se 10 - 12 velkých hvězdic, které se pak malými čtverečky obkružovacím stehem k sobě a k látce připojí. Rozumí se samo sebou, že mezi přisazenou krajkou se látka vystřihne.

Vzor tečkami a číslicemi označený k hvězdici této viz obr. 21b a hotovou hvězdici obr. 21a. Krajka, jak viděti, vyniká provedením a vyžaduje obeznalosti a vycvičené již ruky. Nežli se hvězdice tato začne, jest třeba vzor obr. 21b dříve si nakresliti, pak se od středu na podušku napne. Hvězdice sestává ze čtyř velikých listů, v jichž středu tvoří se kříž v šikmém směru a zároveň písmeny A, B, C, D k zapíchnutí špendlíků * označený. Od špendlíku A, kde označen jest zároveň střed velikého listu, zapíchne se po každé straně 20 špendlíků, z nichž každý se na označenou tečku připojí. Pro hlavní žílu v listu zapíchnou se také špendlíky, a sice od bodu 21 - 27. Při obtáčení táhne se nit v začátku uprostřed hvězdice a šikmo ležícího kříže k špendlíku 21, kde se nit obtočí a táhne od 1 k 1, pak táhne se nit od 2 dolů k 2 nahoru atd., pokračuje se tímto směrem až k špendlíku 5, kde nitě v paprskovitém směru napnuty jsou. Nyní obtočí se nit ještě jednou kolem špendlíku 21, obkrouží a táhne se k špendlíku 22, odtud pak táhne se k špendlíku 6, 7, 8, při čemž se stále tytéž nitě dole v žíle listu v jednom bodu stýkají a na týž špendlík obtáčejí. Stejným způsobem napínají se nitě v paprskovitém směru, od špendlíku 23 - 26 vždy třikrát se stýkají v žíle listu, nahoře pak v zevním okraji při každém bodu a číslici obtočí se nit kolem špendlíku jen jednou; tak napínají se nitě stále po obou stranách až k bodu 20. Při posledním obtočení nitě při špendlíku 26 táhne se nit k bodu 27 **; nyní zastrčí se špendlíky od bodu 28 - 31, což děje se čtyřikrát, načež táhne se nit v levo dolů k oněm čtyřem špendlíkům, viz 28. Docílilo-li se bodu 27, následuje obtáčení špendlíku 29; zde při tomto špendlíku, jakož i při následujících, 30 a 31 označených, táhne se nit oněmi čtyřmi špendlíky 27, kde se vždy ku vnitřní straně přidrží, kde tvoří se opět nová žíla v listu. Od bodu 27 vrací se nit opět do středu, z něhož napínají se nitě v tomtéž pořádku a seřadění dle udaných číslic k tvoření ostatních středů neb žil v následujících třech listech. Totéž opakuje se ještě od * až k ** třikrát. Jsou-li všechny listy tímto způsobem nitmi vyplněny, pak se nit v delší konec ustřihne a do jehly navleče.

Nyní prošívají se nejprve ony malé lístky žílu tvořící uprostřed velkého listu stehem point de reprise, kde začne se při pravé polovině a pak prošívá se levá strana. Každý lístek začíná se uprostřed hlavní žíly a končí ve špičce, odtud pak provlékne se středem nit, aby to bylo zcela neznatelné, a vypíchne v téže žíle k prošívání druhého lístku. Při levé polovině lístků obtočí se současně prostřední žíla až do středu hvězdice k bodu, odtud pak zhotoví se nyní ony tři vnitřní podélné tvary, viz a, b, c, které napnuté nitě k sobě spojují. Mnoho-li se má nití v uzlík spojiti, viděti jest přesně na obr. 5. Jsou-li všechny 4 listy tak dalece hotovy, připojí se kruh d k napnutým nitím, načež se vyplní prostřední tvar hustým látacím stehem střídavě v řadách. Nyní následují kolem těchto čtyř plných lístků dvě husté řady stehu látacího, jakož i obloučky e, f, g. Zmíněné dvě řady látacího stehu se spojí u všech 4 špendl. při bodu 28 s obloučkem e, který tytéž nitě dohromady uzlíčkem spojí jako oblouk c. Je-li 4listá hvězdice hotova, šijí se malé čtverce známým způsobem, které se také začnou od středu a pak mezi listy hvězdice se všívají.







A je to...

Věty jsou občas dost nesrozumitelné, proto je asi lepší řídit se spíš nákresem. Byla bych hrozně ráda, kdyby se někomu podařilo tuhle tenerifu ušít a poslat mi fotografii - přidala bych jí k článku jako důkaz, že to jde (samozřejmě i se jménem dotyčné šikovné krajkářky)!

Ještě poznámka: originální velikost tenerify - to znamená vzdálenost od bodu A k bodu B - je 15 centimetrů.

A ještě jedna poznámka: v textu je zmiňován steh "point de reprise". Měl by to být tenhle:






 

Žádné komentáře:

Okomentovat