úterý 7. května 2013

Tenerifa pro pokročilé
V časopise Rodina (Časopis pro zábavu a poučení) z roku 1910, číslo 4 a 7 jsem našla návod na trochu netradiční tenerifu, která byla určená - jak jinak - k dekoraci ubrusu. Cituji doslova, co se v popisu píše:


Pokrývka hvězdicemi teneriffy zdobená

Pokrývka zhotoví se z bílého plátna a může býti různé velikosti, dle toho, k jakému účelu má býti, buď na stůl, kredenc a pod. a opatří úzkou bordurkou z prolamování. Krajkové hvězdice pracují se z nití č. 80. Na jednu stranu pokrývky zhotoví se 10 - 12 velkých hvězdic, které se pak malými čtverečky obkružovacím stehem k sobě a k látce připojí. Rozumí se samo sebou, že mezi přisazenou krajkou se látka vystřihne.

Vzor tečkami a číslicemi označený k hvězdici této viz obr. 21b a hotovou hvězdici obr. 21a. Krajka, jak viděti, vyniká provedením a vyžaduje obeznalosti a vycvičené již ruky. Nežli se hvězdice tato začne, jest třeba vzor obr. 21b dříve si nakresliti, pak se od středu na podušku napne. Hvězdice sestává ze čtyř velikých listů, v jichž středu tvoří se kříž v šikmém směru a zároveň písmeny A, B, C, D k zapíchnutí špendlíků * označený. Od špendlíku A, kde označen jest zároveň střed velikého listu, zapíchne se po každé straně 20 špendlíků, z nichž každý se na označenou tečku připojí. Pro hlavní žílu v listu zapíchnou se také špendlíky, a sice od bodu 21 - 27. Při obtáčení táhne se nit v začátku uprostřed hvězdice a šikmo ležícího kříže k špendlíku 21, kde se nit obtočí a táhne od 1 k 1, pak táhne se nit od 2 dolů k 2 nahoru atd., pokračuje se tímto směrem až k špendlíku 5, kde nitě v paprskovitém směru napnuty jsou. Nyní obtočí se nit ještě jednou kolem špendlíku 21, obkrouží a táhne se k špendlíku 22, odtud pak táhne se k špendlíku 6, 7, 8, při čemž se stále tytéž nitě dole v žíle listu v jednom bodu stýkají a na týž špendlík obtáčejí. Stejným způsobem napínají se nitě v paprskovitém směru, od špendlíku 23 - 26 vždy třikrát se stýkají v žíle listu, nahoře pak v zevním okraji při každém bodu a číslici obtočí se nit kolem špendlíku jen jednou; tak napínají se nitě stále po obou stranách až k bodu 20. Při posledním obtočení nitě při špendlíku 26 táhne se nit k bodu 27 **; nyní zastrčí se špendlíky od bodu 28 - 31, což děje se čtyřikrát, načež táhne se nit v levo dolů k oněm čtyřem špendlíkům, viz 28. Docílilo-li se bodu 27, následuje obtáčení špendlíku 29; zde při tomto špendlíku, jakož i při následujících, 30 a 31 označených, táhne se nit oněmi čtyřmi špendlíky 27, kde se vždy ku vnitřní straně přidrží, kde tvoří se opět nová žíla v listu. Od bodu 27 vrací se nit opět do středu, z něhož napínají se nitě v tomtéž pořádku a seřadění dle udaných číslic k tvoření ostatních středů neb žil v následujících třech listech. Totéž opakuje se ještě od * až k ** třikrát. Jsou-li všechny listy tímto způsobem nitmi vyplněny, pak se nit v delší konec ustřihne a do jehly navleče.

Nyní prošívají se nejprve ony malé lístky žílu tvořící uprostřed velkého listu stehem point de reprise, kde začne se při pravé polovině a pak prošívá se levá strana. Každý lístek začíná se uprostřed hlavní žíly a končí ve špičce, odtud pak provlékne se středem nit, aby to bylo zcela neznatelné, a vypíchne v téže žíle k prošívání druhého lístku. Při levé polovině lístků obtočí se současně prostřední žíla až do středu hvězdice k bodu, odtud pak zhotoví se nyní ony tři vnitřní podélné tvary, viz a, b, c, které napnuté nitě k sobě spojují. Mnoho-li se má nití v uzlík spojiti, viděti jest přesně na obr. 5. Jsou-li všechny 4 listy tak dalece hotovy, připojí se kruh d k napnutým nitím, načež se vyplní prostřední tvar hustým látacím stehem střídavě v řadách. Nyní následují kolem těchto čtyř plných lístků dvě husté řady stehu látacího, jakož i obloučky e, f, g. Zmíněné dvě řady látacího stehu se spojí u všech 4 špendl. při bodu 28 s obloučkem e, který tytéž nitě dohromady uzlíčkem spojí jako oblouk c. Je-li 4listá hvězdice hotova, šijí se malé čtverce známým způsobem, které se také začnou od středu a pak mezi listy hvězdice se všívají.A je to...

Věty jsou občas dost nesrozumitelné, proto je asi lepší řídit se spíš nákresem. Byla bych hrozně ráda, kdyby se někomu podařilo tuhle tenerifu ušít a poslat mi fotografii - přidala bych jí k článku jako důkaz, že to jde (samozřejmě i se jménem dotyčné šikovné krajkářky)!

Ještě poznámka: originální velikost tenerify - to znamená vzdálenost od bodu A k bodu B - je 15 centimetrů.

A ještě jedna poznámka: v textu je zmiňován steh "point de reprise". Měl by to být tenhle: