úterý 24. srpna 2021

Malé reticelly


Několik reticell podle historických vzorů; materiál: bílé bavlněné strojové šicí nitě, velikost: 5 až 8 cm.

neděle 8. srpna 2021

Obloučková kytička


 U některých typů šitých krajek se používají různě komplikované sestavy z obloučků. Při jejich vytváření se postupuje vždy tak, aby na sebe navazovaly a aby šití bylo nepřerušené a pokud možno v obloučcích nenastavované.

Při vytváření obloučků platí obecná zásada, že podlož začínáme vytvářet vždy na pravé straně obloučku směrem doleva - to znamená, že se vracíme zpátky k hotové části krajky a podlož tak máme k čemu připevnit. Napneme několik nití a končíme na levé části obloučku (počet nití podlože je tak vždy lichý, nejčastěji tři nebo pět). Oblouček pak začínáme obsmykovávat směrem zleva doprava. Pokud jsou k právě obšívanému obloučku připojeny obloučky další, vytváříme je opět tak, aby podlož začínala zprava doleva a obšívání zleva doprava.


U některých vzorů (hlavně kruhových) ale může být postup komplikovanější, protože jsou místa, kde oblouček ještě není k čemu připevnit - jeho levá část se přichytí k prozatímnímu pomocnému stehu a teprve nakonec se připojí k celku.


Podle výše popsaného postupu vytvoříme první oblouček a obšijeme ho do poloviny do místa, kde začíná pravá část připojeného obloučku.


Vytvoříme podlož připojeného obloučku a začneme ho obšívat opět až k místu, kde je připojená pravá část dalšího obloučku.


Tento další oblouček ale zatím ještě není k čemu připojit, musí být tedy prozatímně přichycen k pomocnému stehu.
Pokračujeme v obšívání, přecházíme přitom z jednoho obloučku na druhý, dokud nenarazíme na pravou část dalšího připojeného obloučku.


Vytvoříme další připojený oblouček a při jeho obšívání opět zastavíme u pravé části nového obloučku.


Ušijeme opět část obloučku a zůstává poslední velký oblouk, který bude opět připojený k prozatímnímu pomocnému stehu.


Nyní můžeme obšít najednou celou pravou část skupinky obloučků a po centrální kružnici přejdeme k dalšímu motivku. 


Stejným způsobem se ušije další skupinka, u které už jsou dlouhé obloučky připevňované přímo k hotové části vzoru a nepotřebují pomocné stehy.


Podlož obloučku poslední skupinky pečlivě připevníme k prvnímu dlouhému obloučku tak, aby se po odstranění pomocného stehu spoj nerozpadl. Stejně ušijeme zbytek vzoru.

Poznámka: Středová kružnice u vzoru je neobsmykovaná, protože k ní byla následně připojena ještě další část vzoru. U jednoduché kytičky by byl postup takový, že by se zároveň obšívala i tato centrální kružnice.